Doğa Nedir?

İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
Örnek: Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu. H. TanerBir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.1. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam. 2. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Apaydın
Aydınlık
Apaydınlık
Apayrı
Büsbütün
Apaz
Avuç
Pupa
Apazlamak
Avuçlamak